აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე - კახის, ზაქათალის, ბელაქნისა და შაქის (ისტორიული ნუხი) რაიონებში მრავალი ღირსშესანიშნავი ძეგლია შემორჩენილი. საკმაოდ მრავლადაა ეკლესია-მონასტრები, რომელთა...

სრულად

ერთხელ თომას ედისონი კორპორატიულ სადილზე მიიწვიეს. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერი ლაბორატორიაში თავს ისე გრძნობდა, როგორც თევზი წყალში, ადამიანებთან კომუნიკაცია  დიდად...

სრულად

ამ ტექსტის წერას არ ვიწყებ პოლიტიკური ლექსიკონებიდან ამოგლეჯილი სიტყვების რახარუხით და არც პოლიტიკოსთა ნახევრად მართალი, მართალი თუ ცრუ არგუმენტებით არ...

სრულად

ადრეული ბავშვობის გემოები ცხოვრების ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე მეტად ეჯაჭვება ადამიანი, ყველაზე მეტად ისისხლხორცებს და, შესაბამისად, არცთუ ხანგრძლივი ცხოვრების ბოლოს...

სრულად

დღეს asea.ge -ს მკითხველთ  ერთ-ერთ საინტერესო და გამორჩეულ ავტორს, რეზო თებიძეს, წარმოგიდგენთ.  ლიტერატურულ წრეებში მას კარგად იცნობენ, თუმცა თქვენი  უმრავლესობა,...

სრულად

COVID19-მა რომ საზოგადოებრივი საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროზე სხვადასხვანაირი გავლენა იქონია, ეს ამ უჩვეულო დღეების განმავლობაში ნათლად გამოჩნდა. და თუკი პოლიტიკა...

სრულად

ადამიანებს მითების შექმნა გვახასიათებს, ზოგჯერ – მარკეტინგული განზრახვით, ზოგჯერ - იდეალების გამოც, მაგრამ ორივე შემთხვევაში, რაღაც საფუძველი და დრამატიზმია საჭირო....

სრულად

ეკონომიკური ცხოვრება მრავალფეროვანია, ამ სიტყვის პირდაპირი თუ ირიბი გაგებით. ირიბი გაგებით ყველაფერი ცხადია  - ეკონომიკის მრავალფეროვნება გამოიხატება ეკონომიკური პროცესების კურსითა...

სრულად

"იგი დგებოდა ყოველთვის ექვსზე, როცა ჯერ კიდევ სთვლემდა როტმისტრი, არ ოცნებობდა იგი იმ ლექსზე, უკვდავება რომ მოაქვს მგოსნისთვის". საქართველოს არაერთი...

სრულად

გამოგვყევი

რეკომენდებული