მამუკა ბერძენიშვილი

მამუკა ბერძენიშვილი

რამდენად სწორად ვიყენებთ მონაცემებს და ვზომავთ თუ არა ტურიზმის მდგრად განვითარებას საქართველოში?

ბათუმსა და აჭარის რეგიონში დიდი მონაცემების დამუშავებით (big data analytics) ტურიზმის მდგრადი განვითარების შეფასების ევროპული მოდელის პილოტაჟი მიმდინარეობს. პროექტი, „ტურიზმი...

ქართული ტურიზმის მენეჯმენტის გამოწვევები და COVID-19

დღევანდელ შექმნილ რეალობაში, როდესაც ყველა ძალისხმევა პანდემიის დაძლევისკენაა მიმართული, კომუნიკაცია სხვა მნიშვნელობასა და ფუნქციას იძენს. ბევრ გამოწვევასთან ერთად, აღნიშნულ სიტუაციაში...

Facebook

გამოგვყევი

რეკომენდებული